Regulamin Konkursu

 

 

 

§ 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE

1. Konkurs organizowany jest pod nazwą „Paese x StrefaUrody" (zwany dalej: Konkursem).

2. Organizatorem Konkursu jest sklep internetowy Sterfaurody.pl

3. Konkurs organizowany jest na profilu sklepu internetowego Sterfaurody.pl znajdującego się na stronie serwisu internetowego Instagram pod adresem: https://www.instagram.com/strefaurody.pl/

4. Warunki uczestnictwa reguluje niniejszy Regulamin (zwany dalej: Regulaminem).

5. Konkurs organizowany jest w dniach 10.09.2021r do 13.09.2021r

6. Konkurs nie jest grą losową, loterią fantową, zakładem wzajemnym, loterią promocyjną, grą, której wynik zależy od przypadku, ani żadną inną formą przewidzianą przepisami ustawy z dnia 19 listopada 2009 roku o grach hazardowych (Dz. U. z 2009 r. nr 2001 poz. 1540 ze zm.).

7. Konkurs nie jest sponsorowany, wspierany ani w żaden sposób powiązany z serwisem Instagram. Instagram jest znakiem towarowym zastrzeżonym przez Instagram Inc. Użycie znaku towarowego następuje zgodnie z zapisami regulaminu oraz z zasadami korzystania z serwisu Instagram.

§ 2 WARUNKI UCZESTNICTWA W KONKURSIE

1. Uczestnikiem może być osoba pełnoletnia mająca pełną zdolność do czynności prawnych posiadająca aktywny i prawdziwy profil w serwisie Instagram (zwana dalej: Uczestnikiem), która zapoznała się z Regulaminem.

2. W Konkursie nie mogą brać udziału pracownicy Organizatora, osoby współpracujące z Organizatorem na podstawie umów cywilnoprawnych (w szczególności umowy zlecenia i umowy o dzieło) a także osoby pozostające w stosunku pokrewieństwa do drugiego stopnia oraz w stosunku powinowactwa z Organizatorem oraz osobami wyżej wymienionymi.

§ 3 ZASADY KONKURSU

1. Nad prawidłowością przeprowadzenia Konkursu czuwać będzie Komisja Konkursowa składająca się z osób wyznaczonych przez Organizatora.

2. Zadaniem konkursowym Uczestnika jest obserwowanie profilu firmowego marek StrefaUrody oraz Paese na kanale społecznościowym Instagram oraz odpowiedź na pytanie konkursowe w komentarzu pod postem konkursowym a także polubienie postu konkursowego.

3. Zadania konkursowe zamieszczone przez Uczestników nie mogą zawierać treści obraźliwych, nieprzyzwoitych, wulgarnych, obrażających uczucia religijne, propagujące przemoc, naruszających normy prawne i moralne.

4. Organizator zastrzega sobie prawo do usunięcia zadań konkursowych zawierających treści, o których mowa w punkcie poprzednim.

5. Uczestnik ma prawo zamieszczenia więcej niż jednego zadania konkursowego.

6. Zgłoszenie Uczestnika następuje z chwilą opublikowania zadania konkursowego w komentarzu pod postem konkursowym na profilu Organizatora w serwisie Instagram.

7. Zgłoszone zadania konkursowe będą rozpatrywane w następujących kategoriach: oryginalności i kreatywności, jaką Uczestnik włoży w przygotowanie zadania konkursowego.

8. Ostatecznego wyboru nagrodzonych prac dokona Komisja Konkursowa do dnia 15.09.2021r. Zwycięzcy zostaną opublikowani na profilu Organizatora w serwisie Instagram.

9. Organizator nie ma obowiązku informowania osób, które nie zdobyły żadnej nagrody o tym fakcie.

§ 4 NAGRODA

1. Nagrodą w Konkursie są 2 zestawy, każdy składający się z zestawu 3 produktów Self Glow od Paese oraz zestawu pędzli skomponowanego przez Organizatora.

2. Uczestnik nie ma możliwości wymiany nagrody na inną ani na równowartość w środkach pieniężnych.

3. Nagrodę, zwycięzcy konkursu otrzymają dowolną przez organizatora formą dostawy, na wybrany adres na terenie Rzeczypospolitej Polskiej.

§ 5 OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH i PRAWA AUTORSKIE

1. Administratorem danych osobowych Uczestników jest sklep StrefaUrody.pl

2. Dane osobowe pozyskane w związku z uczestnictwem w Konkursie będą przetwarzane w celu realizacji i obsługi Konkursu w szczególności do:

a) podjęcia działań koniecznych do przeprowadzenia Konkursu (art. 6 ust. 1 lit. b RODO);

b) wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze (art. 6 ust. 1 lit. c RODO);

c) w celu rozpatrywania ewentualnych roszczeń związanych z realizacją Konkursu (zgodnie z art. 6 ust 1 lit. c oraz art. 6 ust 1 lit. f RODO);

d) w celu dokonywania analiz i sporządzania statystyk co jest uzasadnione art. 6. ust 1 lit f RODO;

e) w celu realizacji obowiązków podatkowych i księgowych (zgodnie z art. 6. ust 1 lit c RODO);

3. Pozyskane od Uczestników dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym je na zlecenie Organizatora podwykonawcom oraz osobom współpracującym z Organizatorem na podstawie umów cywilnoprawnych w celu przeprowadzenia Konkursu, wykonywania analiz i sporządzania statystyk. Dane mogą być także udostępnione organom lub podmiotom publicznym uprawnionym do uzyskania danych na podstawie obowiązujących przepisów prawa, np. sądom, organom ścigania lub instytucjom państwowym, gdy wystąpią z żądaniem, w oparciu o stosowną podstawę prawną.

4. Dane Uczestników nie będą przekazane do państw trzecich.

5. Dane przechowywane są przez okres obowiązywania Konkursu oraz po jego zakończeniu przez okres niezbędny w celu:

a) dochodzenia roszczeń związanych z zawartą umową do czasu przedawnienia;

b) realizacji obowiązków wynikających z przepisów prawa w szczególności podatkowych i rachunkowych przez okres wymagany na podstawie w/w przepisów;

7. W przypadku pytań oraz we wszystkich sprawach związanych z przetwarzaniem danych osobowych Uczestnik może się kontaktować z Organizatorem pod adresem mailowym centrala@strefaurody.pl

8. Uczestnik wyraża zgodę na oznaczenie przez Organizatora w poście i przesyłanie przez Organizatora wiadomości prywatnych za pomocą serwisu Instagram.

9. Z chwilą zgłoszenia do Konkursu Uczestnik udziela Organizatorowi nieodpłatnej i nieograniczonej czasowo i terytorialnie licencji na publiczne udostępnianie zadania konkursowego przez Organizatora na profilach społecznościowych Organizatora.

§ 6 POSTANOWIENIA KOŃCOWE

1. Organizator zastrzega sobie prawo do wykluczenia z Konkursu Uczestnika naruszającego zapisy Regulaminu na każdym etapie Konkursu.

2. Regulamin dostępny jest na stronie internetowej Organizatora.

3. Dokonanie zgłoszenie konkursowego jest równoznaczne z akceptacją przez Uczestnika niniejszego Regulaminu.

4. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za problemy techniczne powstałe w trakcie przesyłania zadań konkursowych.

5. W kwestiach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem mają zastosowania przepisy prawa Rzeczypospolitej Polskiej, w szczególności Kodeksu Cywilnego.

 

 

 

Zaufane Opinie IdoSell
4.81 / 5.00 970 opinii
Zaufane Opinie IdoSell
2020-06-20
Wszystko na najwyższym poziomie
2020-06-21
Wszystko było zapakowane szczelnie w folię bąbelkową, tak aby nic się nie potłukło. Niestety w moim przypadku, czas oczekiwania na dostarczenie przesyłki do paczkomatu wynosił prawie 2 tygodnie.

Dbamy o Twoją prywatność

Sklep korzysta z plików cookie w celu realizacji usług zgodnie z Polityką dotyczącą cookies. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do cookie w Twojej przeglądarce.

Zamknij
pixel